Ψυχολογια και Παραψυχολογια

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια μεγάλη πίεση από την κοινωνία να είμαστε χαρούμενοι. Η λογική ότι πρέπει να καταπολεμούμε κάθε αρνητικό συναίσθημα αναπαράγεται απ' όσα προωθούνται από τα media, την αγορά αλλά και από την επιστήμη, με το να δίνεται μεγάλη βάση στην έρευνα που αφορά τη «θετική ψυχολογία, τη νευροφυσιολογική φύση των συναισθημάτων ακόμη και την ανάπτυξη εφαρμογών αναγνώρισης συναισθημάτων.

Ερχόμαστε από μια σκοτεινή άβυσσο και καταλήγουμε σε μια σκοτεινή άβυσσο, το μεταξύ φωτεινό διάστημα το λέμε ζωή!

Η προσωπικότητα είναι μια πολυσύνθετη έννοια στην οποία έχουν δοθεί διαφορετικοί ορισμοί κατά περιόδους. Ο Allport έχει εντοπίσει 45 ορισμούς της προσωπικότητας που ουσιαστικά εξαρτώνται ως ένα μεγάλο βαθμό από την θεωρητική τοποθέτηση του κάθε επιστήμονα.

Η αναγνώριση των χρωμάτων συνδέεται με βασικές λειτουργίες του εγκεφάλου. Το περιβάλλον του ατόμου είναι γεμάτο από χρώματα. Συνεπώς, ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι «προγραμματισμένος» να αντιδρά στα χρώματα, τα οποία επηρεάζουν τόσο τις σκέψεις όσο και τα συναισθήματα του ατόμου.

Φόβος είναι το συναίσθημα το οποίο αναπτύσσεται εξ αιτίας μιας έντονης απειλής που αναγκάζει το άτομο να απομακρυνθεί από το επικίνδυνο αίτιο ή να κρυφτεί και σε μικρότερο ποσοστό να επιτεθεί ενάντιά της ν' αναμετρηθεί με αυτήν και να την αντιμετωπίσει, γεγονός που τελικά οδηγεί στην αντιμετώπιση του φόβου.